تبلیغات
از هر دری سخنی - دختران کوچک ماAdmin Logo
themebox Logoتاریخ:چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391-12:07 ق.ظ

نویسنده :نگین نصیری

دختران کوچک ما

دختر کوچک مادرش را بوسید

به آرامی در آغوشش گرفت و در گوشش نجواکنان عشقش را به او ابراز کرد

دختر کوچک چیز زیادی در این دنیای کوچک نداشت.

با لبخندی بر لب و سرشار از شور زندگیاما شبها در بستر تنهایی گریه می کرد.

تنها کارش آرامش دادن به خودش بود

هیچکس صدای اورا نمی شنید

و او تنها بود.دختر کوچک چشمهایش را به آرامی بست.

همه ی آنچه که او می خواست این بود:

کسی اورا دوست بدارد آنگونه که هست.دختر کوچک بزرگ شد

مشهور شد. فرد بزرگی شد

دختر کوچک با مادرش، همه کسش، جنگید

نمی توانست قبول کند مکنت دنیایی عشقش را تغییر داده.فقط در شب گریه می کرد

تنها بود. همه ی آنچه او می خواست این بود:

کسی اورا دوست بدارد. همانگونه که هست.

کسی او را دوست بدارد


Powered by : قالب و كدهای جاوا: قالبسرا Untitled Document كد جاوا در :قالبسرا